อนุทิน 92999 - สายพิณ สิมสาแก้ว

เมื่อวานได้ไปเข้าอบรมเกี่ยวกับ note taker โดยวิทยากร อาจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ ท่านได้มาให้ความรู้ สนุกดีมากค่ะ และอยากให้มีการจัดอบรมอีก จากการเข้าร่วมอบรม ได้พบเพื่อนใหม่ มีแนวคิดที่ดีๆๆ และมีควารู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการถอดบทเรียนของตนเอง

เขียน 28 Jul 2011 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)