อนุทิน 92996 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๓๐ |

การที่เรา "มองเห็น" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "มอง" เป็น

การที่เรา "ได้ยิน" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "ฟัง" เป็น

การที่เรา "จับต้อง" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "สัมผัส" เป็น

การที่เรา "ได้กลิ่น" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "แยกแยะกลิ่น" เป็น

การที่เรา "กิน หรือ ชิม" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "ลิ้มรส" เป็น

(คิดได้..จึงบันทึก ตะกี้นี้ เวลา ๐๑.๔๖ น.)

เขียน 28 Jul 2011 @ 01:46 ()


ความเห็น (0)