อนุทิน 92994 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๘๒๙ |

การที่เรา "พูด" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "พูด" เป็น

การที่เรา "ฟัง" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "ฟัง" เป็น

การที่เรา "อ่าน" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "อ่าน" เป็น

การที่เรา "เขียน" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "เขียน" เป็น

การที่เรา "คิด" ได้ ไม่ได้หมายความว่า เรา "คิด" เป็น

(คิดได้..จึงบันทึก ตะกี้นี้ เวลา ๐๑.๔๐ น.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)