อนุทิน 92968 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

รายชื่อผู้สมทบเงินเข้าบัญชีกองทุนการศึกษา น้องเฌวา ด.ญ.ชมบุญ ม่วงมิตร  ประจำวันที่ 27/07/54 ครับ

39. คุณสุภัทรา  เจติโคตร จำนวน 2,000 บาท

40. คุณนฤพร ภาพสมุทร จำนวน 2,000 บาท

41. อ.พิชัย ศรีใส จำนวน 1,000  บาท

42. คุณชาญ รูปสม จำนวน1,000 บาท

43. คุณวิภา แก้วสังข์ทอง จำนวน500บาท

44. คุณตรีพัฒน์ บัวเนี่ยว จำนวน1,000 บาท

45. นพ.ชูชัย ศุภวงษ์จำนวน1,000 บาท

46. ครอบครัวพี่วีรยุทธ สมป่าสัก จำนวน1,000  บาท

47. คุณสวาสดิ์ สิทธิ จำนวน1,000 บาท

48. คุณประสงค์ - ลัดดา จำนวน1,000 บาท

(มีต่อ)

เขียน 27 Jul 2011 @ 18:03 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)