อนุทิน 92961 - หมอบ้านนอก

  ติดต่อ

วันนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล(ครูค)โดยคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ความรู้มามากมาย  ไว้แบ่งปัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)