อนุทิน 92961 - หมอบ้านนอก

วันนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล(ครูค)โดยคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ความรู้มามากมาย  ไว้แบ่งปัน

เขียน 27 Jul 2011 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)