อนุทิน #92961

วันนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล(ครูค)โดยคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ความรู้มามากมาย  ไว้แบ่งปัน

เขียน:

ความเห็น (0)