อนุทิน 92960 - Amazon

Amazon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล

    ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันพัฒสุขภาพอาเซียนให้ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข

 

เขียน 27 Jul 2011 @ 15:41 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (2)

มาให้กำลังใจผู้ประสานงานเครือข่าย CUP พุทธมณฑล ครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ