อนุทิน #92960

การจัดการความรู้เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล

    ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันพัฒสุขภาพอาเซียนให้ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

มาให้กำลังใจผู้ประสานงานเครือข่าย CUP พุทธมณฑล ครับ

ตามมาเชียร์มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ