อนุทิน 92960 - Amazon

  ติดต่อ

การจัดการความรู้เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล

    ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันพัฒสุขภาพอาเซียนให้ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

มาให้กำลังใจผู้ประสานงานเครือข่าย CUP พุทธมณฑล ครับ

ตามมาเชียร์มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ