อนุทิน 92938 - เกริ่นนำ นิ่มอนงค์

ปรัชญาหรือหลักการเลี้ยงลูก

เลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ ลูกจะบ่มนิสัยพาล

เลี้ยงลูกด้วยหย่อนยาน ลูกจะรานหย่อนวินัย

เลี้ยงลูกด้วยส่วนเกิน ลูกจะเมินข้องคับใจ

เลี้ยงลูกด้วยกลางไว้ ลูกจะได้แนวทางเดิน

เลี้ยงลูกด้วยอบรม ลูกจะสมสุขเจริญ

เลี้ยงลูกด้วยน้ำเงิน ลูกจะเดินออกจากใจ

เลี้ยงลูกด้วยธรรมะ ลูกจะละบาปทั้งหลาย

เลี้ยงลูกด้วยอภัย ลูกจะใจนักกีฬา

เลี้ยงลูกด้วยลำเอียง ลูกจะเลี่ยงกติกา

เลี้ยงลูกด้วยเงินตรา ลูกจะพาออกนอกทาง

เลี้ยงลูกด้วยเหตุผล ลูกจะเป็นคนใจกว้าง

เลี้ยงลูกให้ถูกทาง ลูกจะสร้างสิ่งดีงามฯ

*คติเก็บตก

เขียน 27 Jul 2011 @ 11:26 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)