อนุทิน 92936 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๔๑. เครือข่ายหนองบัว-นครสวรรค์ : สู่การสร้างสุขภาวะชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการเรียนรู้อิงถิ่นฐานแบบบูรณาการ

โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ ได้เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิงถิ่นฐานแบบบูรณาการ สมาชิกเป็นเครือข่ายครูปและเครือข่ายโรงเรียนในฝันของจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความสนใจที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายคนเขียนและบันทึกความรู้ของหนองบัว ในเวทีคนหนองบัว เพื่อเป็นโอกาสในการใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นเคลื่อนไหวให้เกิดพัฒนาการของเครือข่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผมออกแบบกระบวนการให้มุ่งไปสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนและสร้างการเรียนรู้ที่พอเพียงสำหรับนำการปฏิบัติตนเองไปสู่การพัมนาที่ยั่งยืนในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติการในชุมชนต่างๆเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น สร้างทรัพยากรทางปัญญา เข้าถึงศักยภาพและทุนมนุษย์ และอื่นๆ เพื่อนำมาเป็นต้นทุนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและอื่นๆ ด้วยการริเริ่มและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เขียน 27 Jul 2011 @ 11:05 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เจอครูเขียนบันทึกแล้วครับ ขอไปทักทายครูก่อนนะครับ...

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ

เข้าไปอ่านรายละเอียดและอ่านย้อนหลังบันทึกก่อนหน้านี้ได้ตามนี้เลยครับ http://www.gotoknow.org/blog/nongbua-community/451584