อนุทิน 92919 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เรื่องคนเฒ่านี้ เริ่มมีปัญหา จำนวนประชา ชราเพิ่มขึ้น
ต้องคิดไกล๋ไกล๋ จะไปคิดตื้น เพิ่มวันเพิ่มคน เน่อครับ
ไปหน้าซาวปี๋ มีคนสำทับ นับเป๋นซาวห้า เปอร์เซ็น
ในคนหนึ่งร้อย ป๊อยจักได้เห็น เป๋นคนชรา ซาวห้าคนขึ้น
คิดถึงคราวไกล๋ แล้วใจ๋สะอื้น คนเฒ่าจะยืน อายุ
หนึ่งในสี่คน พาขนหัวปุ๊ เป๋นหนึ่งในหั้น ชรา
แถมหนึ่งในนั้น คงเป๋นเด็กขา เหลือสองคนนา เซาะหาเลี้ยงไส้. (จักไหวว่าหา?)

เขียน 27 Jul 2011 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)