อนุทิน 92917 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๔๐.วิชาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในภาคประชาสังคม

ไปถอดบทเรียนและเสริมความเข้มแข็งในการจัดการด้านกระบวนการเรียนรู้วิถีปฏิบัติให้กับเครือข่ายคนเมืองแพร่กับเครือข่ายพันธมิตร ได้ความรู้สึกเหมือนได้พบกับชุมนุมชนของเพื่อนเก่าและกลุ่มเรียนรู้เพื่อเป็นชุมชนเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เป็นทางการ เครือข่ายที่ร่วมเวที นอกจากยังคงมีภารกิจตามความสนใจร่วมกันแล้ว ก็เริ่มมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้อื่นทั้งไทยและต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์ จึงเป็นทั้งการยืนบนประสบการณ์เพื่อจินตนาการอนาคตและสร้างศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ มีเวทีให้ตกผลึกความคิดและตัวปัญญา สร้างความรู้ จัดระเบียบประสบการณ์ รวมทั้งมีพี่เลี้ยงจัดสถานการณ์จริงให้ได้ทั้งการทำงาน สะสมความรู้ สร้างสื่อ พัฒนากระบวนการถ่ายทอด นำเสนอ ฝึกฟังและรับประสบการณ์ผู้อื่น แสดงทรรศนะวิพากษ์ เรียนรู้ความเชื่อมโยง พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง เหมือนเป็นวิชาครูและวิชาการเป็นผู้เรียนรู้ ที่เสริมเข้าไปให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อบริหารจัดการบทเรียนที่มีชีวิตอยู่ในตนเองอยู่แล้ว

เขียน 27 Jul 2011 @ 08:42 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)