อนุทิน 92915 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๓๙.ถอดบทเรียนเสริมความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเรียนรู้วิถีปฏิบัติของเครือข่ายคนเมืองแพร่

ทีมบางกอกฟอรั่ม มาชวนไปพบกับเครือข่ายคนเมืองแพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตเมืองเก่า ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตด้านในของผู้อยู่อาศัย กลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีเป็นกลุ่มวิชาชีพและคนทำงานจากหลายหน่วยงาน เช่น สถาปนิก อาจารย์และนักวิ่งนักรณรงค์ทางสังคม นักธุรกิจท้องถิ่นในแนวทางเลือกและเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติการเจริญสติภาวนาแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ เครือข่ายคนเมืองน่าน อาจารย์สถาปัตย์จุฬาฯ ผู้ประสานงานของสำนักงานคณะรัฐมนตรีศึกษาของเอเชียแปซิฟิกหรือสปาฟา SPAAFA บางกอกฟอรั่มเป็นองค์กรที่ทำงานวิชาการภาคประชาสังคม เครือข่ายแพร่มีผลงานและความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องหลายด้าน การถอดบทเรียนเวทีนี้จึงเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งด้วยการนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาพูดคุยและแบ่งปันกัน เห็นความคิด บทเรียน ความเคลื่อนไหว แนวโน้มความสนใจและการดำเนินการต่างๆในอนาคต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)