อนุทิน #92901

  ติดต่อ

เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)