อนุทิน 92896 - ภูสุภา

  ติดต่อ

หนทางรอก้าวย่าง              ก้าวพ้นข้ามห่างขื่นขม
หลายครั้งเวียนทุกข์ตรม       หลายหนหมุนวนหลงทาง

พุทธธรรมเพื่อศึกษา             สติสมาธิปัญญากระจ่าง
วัตถุหรือเครื่องราง                ปรุงแต่งอำพรางใช่ของจริง

เพียรรู้ดั่งพุทธะ                    ผู้ละ-ตื่นพิสุทธิ์ยิ่ง
พุทธพจน์อย่าเพียงอ้างอิง       เข้าใจลึกซึ้งเบิกบาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)