อนุทิน 92883 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กองทุนการศึกษา น้องเฌวา(ชมบุญ) ม่วงมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์

เเจ้งโอน วันที่ 26/07/54

  1. ดร.พรรณี วราอัศวปติ (อาม่า) 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
  2. เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

                                   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เขียน 26 Jul 2011 @ 18:29 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:50, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าว่างจะนำสมุดไปเดินบัญชีนะคะ  จากนั้นก็ควรนำสมุดไปให้น้องกวาง  รอน้องกวางตั้งหลักก่อนนะคะ