อนุทิน 92859 - กิตติพงศ์ พลเสน

มีท่านผู้รู้กล่าวว่า “ในวันเกิด ให้นึกถึงความตาย สติ การระลึกรู้ จะเกิดได้” …. เออจริง เห็นด้วยครับ !!!

เขียน 26 Jul 2011 @ 09:40 () แก้ไข 26 Jul 2011 @ 10:44, ()


ความเห็น (0)