อนุทิน 92844 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

RT: @korrio การเปลี่ยนจิตสำนึกนี่เรื่องใหญ่เลย แต่ก็น่าจะทำได้ไม่ยาก เริ่มยังไงดีค่ะ เริ่มที่ช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจผ่าน online ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)