อนุทิน 92844 - มะปรางเปรี้ยว

RT: @korrio การเปลี่ยนจิตสำนึกนี่เรื่องใหญ่เลย แต่ก็น่าจะทำได้ไม่ยาก เริ่มยังไงดีค่ะ เริ่มที่ช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจผ่าน online ?

เขียน 26 Jul 2011 @ 00:06 () แก้ไข 26 Jul 2011 @ 00:26, ()


ความเห็น (0)