อนุทิน 92837 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จากิจกรรมที่วิทยากรจาก สคส. อบรม outcome mapping  ในส่วนของการตั้งตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (progress marker) ทำให้เข้าใจแนวคิดว่าควรจะทำแบบค่อยๆ เก็บไปทีละนิด ไม่เกินตัว เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อกำลังใจของคนทำงาน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)