อนุทิน 92836 - มะปรางเปรี้ยว

RT: @korrio: ดีที่สุดคือการใช้สติก่อนรับ(บริโภค)ข้อมูลข้าวสารใดๆ ต้องใช้สติก่อนบริโภค(มากๆ)อย่าเป็นทาสของข้อมูล http://bit.ly/rgnHtv /คมมาก

เขียน 25 Jul 2011 @ 23:41 () แก้ไข 25 Jul 2011 @ 23:41, ()


ความเห็น (0)