อนุทิน 92822 - มะปรางเปรี้ยว

เรื่องที่มันจำเป็นต้องดำเนินไปพร้อมๆ กัน ก็ทำให้แยกร่างลำบากเหมือนกัน เพราะบางเรื่องจำเป็นต้องทุ่มเทสติเพื่อ focusแบบไม่ปล่อยอย่างต่อเนื่อง

เขียน 25 Jul 2011 @ 22:06 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)