อนุทิน 92812 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๑๘ |

ความกังวลใจของผู้ประท้วงที่เป็นนักศึกษา น่าจะได้แก่

สาขาวิชาเอกที่ตัวเองเรียนอยู่ไม่ได้เปิดรับรุ่นน้อง เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม TQF ใหม่ยังไม่เสร็จ (น่าจะยังไมได้ลงมือทำเลย เพราะเพิ่งออกมาวันที่ 19 มีนาคม 2554 นี้)

การเปิดรับของคณะจึงเป็นการเปิดรับเฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมเปิดตามกฎหมายเท่านั้น เรียกว่า ชะลอไป ๑ ปีการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จตาม TQF ใหม่

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000090081

เขียน 25 Jul 2011 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)