อนุทิน 92792 - bluebell

bluebell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสบายๆอีกวัน ,ลูกๆเปิดเทอมที่3 วันนี้วันแรก  ตอนนี้ลูกๆไปโรงเรียนกันหมดแล้ว อยากจะเขียนอะไรบางอย่าง เราเป็นคนที่ศรัทธาศาสนาพุทธมากความคิดส่วนมากจะวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาสนาเสมอ

วันนี้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงบริบูรณ์ด้วย

         -เมตตาคุณ

         -บริสุทธิคุณ

        - ปัญญาธิคุณ

แต่ทั้งหมดเหนืออื่นใดคือพระเมตตาธิคุณอันยื่งใหญ่ ที่ท่านทรงโปรดเหล่าสรรพสัตว์ ถ้าขาดข้อนี้ข้อเดียวศาสนาพุทธคงไม่ปรากฎ  คงมีเพียงปัจเจกพระพุทธเจ้ามาอีก1 องค์ เราคิดว่า คำว่า "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" กล่าวได้ถูกต้อง

 

เขียน 25 Jul 2011 @ 08:59 ()


ความเห็น (0)