อนุทิน #92788

อันความสุขนั้น ต่างใฝ่ฝันหา เป๋นสังใดจา ที่ว่าสุขหั้น
สุขก๋ายคือก๋าย กิ๋นได้ว่าอั้น ถ่ายออกตึงวัน สปายะ
สุขใจ๋คือใจ๋ นั้นไร้โลภะ โกรธหลงมัวฝ้า บ่มี
สองอย่างนี้ไซร้ ใจ๋เน่อวิถี แปล๋งใจ๋หื้อดี ก๋ายีต๋ามต้อย.

เขียน:

ความเห็น (0)