อนุทิน 92780 - นาย วิสุทธิ บุญญะโสภิต

ป่าครอก : ตำบลจัดการตนเอง

เสาร์อาทิตย์นี้ มีโอกาสไปดูงานที่ ตำบลป่าครอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในเรื่องการพัฒนาตำบลสุขภาวะ หลักการสำคัญก็คือ การใช้สถาบันทางสังคม ทั้ง มัสยิด วัด และโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งระบบ สิ่งที่คิดว่ามีความสำเร็จอย่างมากคือ การจัดระบบการจัดการการเงินชุมชน ที่ปัจจุบันมีการจัดตั้งสหกรณ์อัลอามานะห์ ขึ้นบริหารจัดการ มีทุนกว่า ๓๐ ล้านบาท ที่มีเงินมาจากการระดมทุนของสมาชิกทั้งในและนอกชุมชนกว่า ๗๐๐ คน ก่อนจะมาเป็นสหกรณ์เริ่มจากการมีปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน จึงเกิดการ ลปรร. หาทางออก และสถานที่ที่เป็นที่ ลปรร. ก็คือมัสยิด จนได้ข้อสรุปกันว่า ต้องตั้งกองทุนล้างหนี้ เริ่มแรกก็มีสมาชิกไม่กี่คนเข้าร่วม แต่ด้วยความมุ่งมั่นของแกนนำจึงทำให้มีสมาชิกมาเพิ่ม และพัฒนาจนเป็นสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือ การนำเงินจากสหกรณ์ไปซื้อที่ดินกว่า ๑๗ ไร่ ในมูลค่าเกือบ ๒๐ ล้านบาท แล้วนำมาจัดสรรให้เป็นที่ทำกิจของสมาชิกที่ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นต้น 

เขียน 25 Jul 2011 @ 00:37 () แก้ไข 25 Jul 2011 @ 00:48, ()


ความเห็น (0)