อนุทิน 92749 - อลงกต

อลงกต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการศิลปวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2554

ในปีนี้จัดอบรมการออกแบบกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หรือ เทศบาล) และบุคลากรด้านการศึกษา (ครู) ในจังหวัดสุรินทร์ (อบรมฟรี) อบรมปลายเดือนสิงหาคม 2554 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด่วน.....

เขียน 24 Jul 2011 @ 14:12 () แก้ไข 24 Jul 2011 @ 14:17, ()


ความเห็น (0)