อนุทิน #92742

เป็นนักบริหารการศึกษา ที่มีอุดมการณ์ทางการศึกษาสูง...แต่ ปฏิบัติจริงในวงการเมืองทำไมทำได้ยากส์จัง
เขียน:

ความเห็น (0)