อนุทิน 92734 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ปั๋ญหาคือทุกข์ ทุกข์คือปั๋ญหา เจ็บป่วยก๋ายา มนาหม่นเศร้า
สมุทัย ได้แก่รากเหง้า เหตุแห่งทุกข์เนา เดือดร้อน
นิโรธะธรรม คือความดับม้อน ดับทุกข๋ที่ข้อน หมดไป
หนทางมัคคะ พุทธะแจ้งไข ดับทุกข์หมดไป ในทางแปดเส้น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)