อนุทิน 92722 - นาย สุริยา ปราณี

   ตัวกระผมเองเป็นน้องคนเล็กของรุ่นนี้ แต่ก็พยายามจะใช้ความคิดตลอดทุกครั้งที่จะพูดกับพี่ ๆ และจะเป็นผู้รับฟังมากกว่าการเป็นผู้พูดในบางครั้ง ก็พยายามที่จะทำให้บรรยาการในการพบปะในการพูดคุยมีความสนุกสนานเฮฮา หวังว่าคงไม่ถือสาตัวกระผม

    การเดินทางของคณะของเรารู้สึกว่ามีความสนุกสนาน ถึงแม้ว่าทุกคนจะเหนื่อยกับปัญหาหลายอย่างแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขที่ได้มาร่วมกันเสวนาภาษาเดียวกันและมีหัวใจที่ต้องการสิ่งเดียวกัน ก็จะพยามยามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการพบปะกันให้มากที่สุด ขอให้กำลังใจทุกคน ขอบคุณครับ

เขียน 23 Jul 2011 @ 23:42 () แก้ไข 23 Jul 2011 @ 23:48, ()


ความเห็น (1)

เป็นกำลังใจให้ครับ....แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ เมื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเชื่อแน่ว่า "อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งประเทศ" สู้ต่อไปในความเหน็ดเหนื่อยแต่ยังไม่ท้อ