อนุทิน 92718 - นักศึกษาป.เอก นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

การสวนกระแสหรือเปล่า?

อาชีพครูในปัจจุบันเป็นอาชีพที่คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญมาก อาจเป็นเพราะหลายประเด็น อาทิ เงินเดือน ค่าตอบแทน(วิทยฐานะ) ศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ให้ การมีลูกศิษย์มากหน้าหลายตา  แต่ทำไมอาชีพที่มีสำคัญอยู่ระดับแนวหน้า ที่คนต้องการจะเป็น และเชื่อว่าสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ แต่ ณ ปัจจุบันการอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย อยู่ในระดับที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

เขียน 23 Jul 2011 @ 23:10 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:49, ()


ความเห็น (1)

ที่บึงกาฬ ครู ๕๐ คน เวลาเขาคุยกัน ๔๕ คนคุยเรื่องสวนยางว่า ใครมีเท่าไหร่ ขายได้เดือนละกี่บาท มีที่ดินแถวบ้านจะขายไหม ราคายางวันนี้เท่าไหร ๒ คนจะคุยเรื่อง ไก่ชน เรื่องกีฬา อีก ๒ คนจะคุยเรื่อง วันนี้จะต้องหาทางหนีออกจากบ้านไปหาใครสักคน สรูป ไม่มีใครคุยเรื่อง เราจะเอาอะไรไปสอนเด็ก สรูป เด็กทุกวันนี้ไม่ได้โง่ เด็กฉลาดมาก เขามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี มีวัคซีนป้องกันโรค มีหัวอาหารกิน แต่ ครูต่างหากที่ไม่เก่งไม่สามารถสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ข่าวร้าย เด็กอ่านหนังสือเขชียนไม่ได้ ๔๐ เปอร์เซน