อนุทิน 92698 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #112

แจ้งผลการตรวจสอบบันทึกการฝึกสอน ครั้งที่ ๑

ของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค.

อ่านได้จากบันทึก ผลการตรวจสอบบันทึกการฝึกสอน ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่เดือน พ.ค - ก.ค.๕๔)

เขียน 23 Jul 2011 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)