อนุทิน 92628 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เพิ่มเติมการร่วมทำบุญกองทุนการศึกษาน้องเฌวา

  1. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ม.ขอนแก่น จำนวนเงิน 2,000 บาท (เวลา 19.00+ 21/07/54) 
  2. อาจารย์ ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ จำนวนเงิน 2,000 บาท (เวลา 15.15 น.) 
  3. พี่พอเพียง น้องเพียงพอ จำนวนเงิน 889 บาท (เวลา 17.03 น.)
  4. นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ จำนวนเงิน 1,000 บาท

มีบางส่วนที่โอนเข้าบัญชีโดยไม่ได้เเจ้ง ดังนั้นยอดเงินในบัญชีกับยอดที่นำเสนอ(ยอดรวม) อาจไม่เท่ากัน โดยในบัญชีจะมียอดที่สูงกว่า

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)