อนุทิน 92628 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เพิ่มเติมการร่วมทำบุญกองทุนการศึกษาน้องเฌวา

  1. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ม.ขอนแก่น จำนวนเงิน 2,000 บาท (เวลา 19.00+ 21/07/54) 
  2. อาจารย์ ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ จำนวนเงิน 2,000 บาท (เวลา 15.15 น.) 
  3. พี่พอเพียง น้องเพียงพอ จำนวนเงิน 889 บาท (เวลา 17.03 น.)
  4. นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ จำนวนเงิน 1,000 บาท

มีบางส่วนที่โอนเข้าบัญชีโดยไม่ได้เเจ้ง ดังนั้นยอดเงินในบัญชีกับยอดที่นำเสนอ(ยอดรวม) อาจไม่เท่ากัน โดยในบัญชีจะมียอดที่สูงกว่า

เขียน 22 Jul 2011 @ 17:08 () แก้ไข 22 Jul 2011 @ 17:15, ()


ความเห็น (0)