อนุทิน 92626 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๑๐ |

การจัดการความรู้การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดเก็บองค์ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ชัดตั้งแต่ข้างบน ดังนั้น เมื่อหยั่งลงมาที่พื้นดิน เขาคงจะเข้าใจกันหรอก

เขียน 22 Jul 2011 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)