อนุทิน 92623 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-๒๑  ก.ค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตร่างข้อกำหนดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

-๒๐  ก.ค. ประชุมร่วมกัน ทีโอที เรื่องการยกเลิก vpn  และปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน

- วันนี้ ตื่นตี ๔ เดินทางไปส่งหลานสาวไปประเทศเยอรมันฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)