อนุทิน 92604 - ♥อุ้มบุญ♥

  ติดต่อ

วันสุดท้ายของการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย  ครั้งที่ 4  " เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ "  20 - 22 กรกฎาคม  2554 

  เขียน:  

ความเห็น (0)