อนุทิน 92604 - ♥อุ้มบุญ♥

วันสุดท้ายของการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย  ครั้งที่ 4  " เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ "  20 - 22 กรกฎาคม  2554 

เขียน 22 Jul 2011 @ 06:54 ()


ความเห็น (0)