อนุทิน 92573 - ครูผาน้อย

21 กรกฎาคม 2554

      สามวันของการอบรมรู้สึกมึนไปตาม ๆ กัน วันแรก 19 กรกฎาคม 2554
อบรมครูสอนประวัติศาสตร์ ป.6, ม.3  อีกสองวัน 20 -21 กรกฎาคม 2554
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนชั้นป.6 ,ม.3 การทำข้อสอบ
มาตรฐานชั้นปี แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ส่งสพป.เลยเขต 2
โดยส่งทาง e-mail เหนื่อยแต่คงไม่ท้อ.....สู้ ๆๆๆๆๆ

เขียน 21 Jul 2011 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)