อนุทิน 92558 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

น้องดวงใจ (ลูกสาวคุณแสงแห่งความดี) สมทบเงินเป็นทุนการศึกษาให้เฌวา 500 บาท (โดยโอนผ่านบัญชีกองทุนเพื่อเฌวา) เวลา 16.45 น. (21/07/54)

เขียน 21 Jul 2011 @ 16:50 () แก้ไข 21 Jul 2011 @ 16:51, ()


ความเห็น (0)