อนุทิน 92555 - Apothecary

Apothecary
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้ทำงานกับการศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซ๊ยน+3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) และ +6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์) เพื่อการส่งออกและนำเข้าภายในภูมิภาคนี้

เมื่อก่อนไม่เคยสนใจว่ามันคืออะไรและคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวมากๆ พอเริ่มอ่านหนังสือเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ก็เห็นช่องที่ไทยน่าจะเพิ่มศักยภาพและให้ความสำคัญการเพิ่มผลผลิตให้สินค้าเกษตรกรรมสำคัญๆ อย่างข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ไทย ฯลฯ ข้อตกลงทางการค้าเปิดช่องให้การลดการกีดกันการส่งออกอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรในภูมิภาค ให้การส่งออกสินค้าดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดใหญ่ซึ่งมีความต้องการอาหารปริมาณมากๆ แบบจีน ถ้าเราดูแลเรื่องการบริโภคและซื้อขายในประเทศได้ดีจนเหลือทรัพยากรพอจะส่งออกได้โดยไม่กระทบราคาสินค้าภายในประเทศและควบคุมคุณภาพสินค้าได้ระดับหนึ่งแล้ว เขตการค้าเสรีอาเซียน+3 +6 จะเป็นเรื่องน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยโดยกลไลการส่งออก มีเวลาจะกลับมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งอย่างละเอียด

เขียน 21 Jul 2011 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)