อนุทิน #92535

อาลัยพี่น้อย พี่หนานเกียรติศรี อาลัยคนดี ศรีแห่งไทยหล้า
ละกวางพธู ไปสู่โลกหน้า ละน้องเฌวา เหว่ว้าง
ลูกรักเมียขวัญ อกพลันแตกม้าง ไร้คนแนบข้าง พึ่งพา
ขอหื้อหนานไท้ ไปดีเต๊อะหนา สวรรค์นภา นิปานาเจ้า.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (4)

ขอร่วมอาลัยคนดีที่จากไปด้วยค่ะ..

พี่ใหญ่มาร่วมรำลึกถึงความดีของ น้องหนานเกียรติ เช่นกันค่ะ..เขียนบันทึกข้างล่างไปด้วยใจที่แอบมีความหวังว่า เธอจะเข้ามาอ่านด้วยญาณวิถีใดๆค่ะ..

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts/449923

วันทาท่านไท้ ในห้วงเวหา โปรดจงกุ๋รณา พาวิญญาณอ้าย
หนานเกียรติไปเถิง ไปเติงแนบใกล้ จุฬามณี ธาตุพระ
ในสรวงสวรรค์ เทียมทันเทวะ นะมะพระเจ้า พุทธัง
ศรีอริยะ เมตตรัยดั่งหวัง ติสะระณัง อะหังข้าไหว้.