อนุทิน #92516

  • บนถนนสายเปลี่ยวที่เที่ยวท่อง
    จิตขึ้นล่องระหว่างทางวิถี
    ทั้งหัวเราะร้องไห้เหงาฤดี
    ผ่านเดือนปีแท้ชีิวิตอนิจจัง

                                         ธรรมทิพย์
  • 
เขียน:

ความเห็น (0)