อนุทิน 92483 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

พวงหรีดที่ผมได้จัดการไปเเล้ว ดังนี้ครับ

  1. โกทูโนขอนแก่น 
  2. โกทูโนเชียงใหม่ญ่ 
  3. นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ 
  4. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
  5. บริษัทไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โรซ่า) 
  6. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
  7. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
  8. ทันตสาธารณสุขลำปาง 
  9. โรงพยาบาลรามัน ยะลา 
  10. โรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)