ติดต่อ

อนุทิน #92483

พวงหรีดที่ผมได้จัดการไปเเล้ว ดังนี้ครับ

  1. โกทูโนขอนแก่น 
  2. โกทูโนเชียงใหม่ญ่ 
  3. นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ 
  4. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
  5. บริษัทไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โรซ่า) 
  6. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
  7. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
  8. ทันตสาธารณสุขลำปาง 
  9. โรงพยาบาลรามัน ยะลา 
  10. โรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)