อนุทิน #92441

  ติดต่อ

ขอเขียนบทความหรือบ่นยังไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างรัยดี เหตุผลมีดังนี้ ผมได้ย้ายไปทำงานสถานที่แห่งใหม่ เริ่มทำงานก็พยายามจะพัฒนาในสิ่งที่ขาดหายไป พอเริ่มต้อนทำงานทุกอย่างไปได้สวย แต่พอทำไปสักระยะเริ่มรู้ปัญหาก็คือ การบริหารจัดการภายในองค์กร ทำงานล่าช้า พัฒนาระบบไม่ได้ การเดินเอกสารแก้หลายรอบ พนักงานหลายคนเบื่อ เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาคิดกัน สำหรับผมได้ดำเนินตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ จ่ายเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คนละ ๑๐๘.-บาท(เนื่องจากงบประมาณมีอย่างจำกัด) และก่อนหน้าได้ดำเนินการจ่ายให้โดยวิธีการซื้อของให้หัวหน้าชุดฝ่ายปกครองเอาไปแจกจ่าย ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ แต่หัวหน้าชุดไม่พอใจ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)