อนุทิน 92394 - วินัย

  ติดต่อ

เคยได้ยินได้อ่าน มาว่า ถ้าอยากจะเป็นที่รัก จงเป็นผู้ที่ให้ แต่จะให้อย่างไร ถึงจะถูกต้อง หรือ เหมาะสม เพราะบาง ครั้ง การให้ ก็ไม่อาจส่งผล ดีเสมอไป ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถูกให้ หรือ ผู้ให้ก็ตาม
  เขียน:  

ความเห็น (0)