อนุทิน 92368 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

คุณแม่หนักเพี้ยง พสุธาหน คุณพ่อนั้นดล หนอากาศกว้าง
คุณพี่นักหลาย หมายภูเขาอ้าง คุณอ้ายก็ปาง เมรุ
คุณครูอาจ๋ารย์ อันท่านทำนุ คะรุอาจสู้ สาคร
คุณอ้ายพี่ไซร้ ครูไท้เคยสอน บิดามารดร ต้องย้อนตอบส้าย. 

  เขียน:  

ความเห็น (0)