อนุทิน 92363 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

อาตมาสอนเด็กที่มาเข้าค่ายเสมอว่า ประชาธิปไตย คือรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และประชาธิปไตยคือการเคารพเสียงข้างมาก ยไม่ไ้สอนมากไปกว่านี้ ความวุ่นวายที่เกิขึ้นในบ้านเรา ๔ ปีเต็มเกิการผิพลาดเพราะเรื่องนี้ มาวันนี้ประวัติศาตร์ยังจะต้องกับมาซ้ำรอยอีกเหมือนเดิม ทำให่เราท้อแท้กับระบอบประชาธิปไตยแล้วหละ กกต. จะทำอย่างไรดีหรือ หากคนที่มีเสียงข้างมากไม่ไ้ด้เป็นรัฐบาล อะไรจะเกิขึ้น และเสียงข้างมากชนะ ที่เราสอนมาดยตลอมันคงผิแน่ คงต้องไปสอนใหม่แล้วหละ ๔ คนชนะ ๓๗ ล้านคน

เขียน 18 Jul 2011 @ 10:19 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:48, ()


ความเห็น (0)