อนุทิน 92326 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๙๕ |

แล้ว "หมู่บ้านโลก (Global Village)" ก็กลายเป็นความจริง

  • จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างปี 2005 ถึง 2010
  • ในปี 2010 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านหลัก 2,000 ล้านคน
  • โดย 1,200 ล้านคนอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา
  • จีนเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้ใช้มากกว่า 420 ล้านคน
  • 

(โลกเครือข่าย อนาคตของอินเทอร์เน็ต โดย รอฮีม ปราสาท)

เขียน 17 Jul 2011 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)