อนุทิน 92307 - ครูผาน้อย

17 กรกฎาคม 2554
          17 กรกฎาคม 2461(ค.ศ.1918) วันนี้ในอดีตการปฏิวัติในรัสเซีย
กองกำลังบอลเชวิค ปลงพระชนพระเจ้าชาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียและ
สมาชิกราชวงศ์โรมานอฟ ณ เยคาเทียรินบุร์ก

          ณ วันนี้ ประเทศไทยกำลังจะมีนายกหญิงคนแรกของไทย ปูจะได้
เป็นนายกครับพี่น้อง ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอฝากเรื่องการศึกษาไทย
ให้ไปโลดทันประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะขอรับท่าน ว่ า ที่ น า ย ก....

 

เขียน 17 Jul 2011 @ 14:36 ()


ความเห็น (0)