อนุทิน 92277 - krutoiting

  ติดต่อ

บุญอันยิ่งใหญ์ที่ฉันปราถนาคือการมีชีวิตที่เหลืออยู่บนความพอดีและขอให้ฉันได้ให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตอยู่ในเส้นทางแห่งร่มธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ฉันมีสติอยู่กับลมหายใจเพื่อฉันจะได้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตคือการสร้างกรรมดีอย่าต้องรอโอกาสแต่จงให้โอกาสกับตัวเองที่จะทำดีต่อไปนานๆ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)