อนุทิน #92268

วันนี้เป็นวันเช้าพรรษาแล้ว ชาวพุทธควรทำอะไรบ้าง เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา
เขียน:

ความเห็น (0)