อนุทิน 92236 - ประคอง

ประคอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างรุนแรง ประเพณีวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ ไม่เปลี่ยนแต่กลายพันธ์ ผสมผสานสิ่งใหม่ สิ่งเก่าเลือนลาง แทบมองไม่เห็นรากเหง้าแก่นแท้ โดยเฉพาะเด็กตัวน้อยๆที่เกิดมาไม่ได้รับการบ่มเพาะอย่างทะนุถนอมแบบค่อยเป็นค่อยไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ได้รับแต่สารอาหารจากการโฆษณาบำรุงร่างกายใหญ่โต แข็งแรง สมองปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยี จนลืมรากเหง้าพื้นฐานดั้งเดิมของตนเอง 

เขียน 15 Jul 2011 @ 22:17 ()


ความเห็น (0)