อนุทิน 92203 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

เงามายาแห่งทุกข์ที่ซุกซ่อน
แสนเหนื่อยอ่อนบนวิถีที่ย่างก้าว
กินกามเกียรติซึมซับรับเรื่องราว
ผ่านฝนหนาวร้าวรอนกี่ร้อนเย็น

                                   ดอกไผ่

เขียน 15 Jul 2011 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)