อนุทิน #92203

เงามายาแห่งทุกข์ที่ซุกซ่อน
แสนเหนื่อยอ่อนบนวิถีที่ย่างก้าว
กินกามเกียรติซึมซับรับเรื่องราว
ผ่านฝนหนาวร้าวรอนกี่ร้อนเย็น

                                   ดอกไผ่

เขียน:

ความเห็น (0)