อนุทิน 92202 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เช้าวันอาสาฬหบูชาได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งแว่วมาจากวัด....ไม่ใช่วัดนี้ที่เดียว
    ที่เปิดเพลงลูกทุ่งในวันพระ  ยังมีอีกหลายวัดที่ฉันเคยได้ยิน
  • หากเปลี่ยนเป็นธรรมคีตะ  ประเภทเสียงปลุก  เสียงปลง  เสียงธรรม
    จะได้ประโยชน์มากกว่าไหม ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)